A nap idézete

A nap idézete - Quote of the day
"Az időhiány valójában a fontossági sorrend hiánya."
"Lack of time is actually lack of priorities."
- Timothy Ferris

2014. szeptember 24., szerda

Margóra: Jegyzetelünk?

 
Margóra: Jegyzetelünk? 

Három 2012-ben végzett felmérés szerint biztató a jegyzetelés és a papír-alapú élet-rendszerezés jövője. Bár a modern technika korában a tábla-PC-k és okostelefonok egyre nagyobb teret hódítanak ki maguknak, a felmérések a jól bevált és megszokott módszereket támasztják alá:

A felnőtt lakosság körében a mindennapi életük szervezéséhez szükséges eszközök között a papíralapú termékek népszerűbben, mint az okostelefonok vagy más elektronikai eszközök.

A résztvevőkből (miért vásárol papír alapú termékeket):

- 64% használ naptárt vagy más organisert
- 55% használ okostelefont
- a nők (75%) szívesebben használnak papír alapú eszközöket, mint a férfiak (51%)

Megkérdezhetnénk, hogy ha az okostelefonok sokoldalúsága felülmúlja az organiserek rendszerezettségét, miért használnak az emberek szívesebben papír alapú termékeket? A válasz összetett:


- A papír alapú alkalmatosságok fő felhasználási területei: időgazdálkodás (előjegyzések), telefonregiszter és naptárcélú bejegyzések rögzítése és tárolása

- A fiatalok szívesebben jegyzetelnek, vázlatokat készítenek és ötleteket írnak le, míg az idősebb korosztály inkább időgazdálkodás céljából ír szívesebben papírra.

A papír alapú eszközök eloszlása a felhasználók körében a következőképp alakul: 36% használ naptárt, 16% használ organisert és 59% használ jegyzetfüzetet. Az esetek többségében gyorsabb és kézenfekvőbb gyors jegyzeteket és telefonszámokat papírra vetni mint beírni az okostelefonba, de emellett más okok is szerepet játszanak abban hogy sokan az írást részesítik előnyben. A felnőtt lakosság 60%-a szívesen használ magas minőségű irodaszereket pl. naptárt, jegyzetfüzetet, 52%-át csábítja az ötlet, hogy jegyzet- vagy vázlat-füzetet vásároljon és abba írjon, csak 43%-a vásárol impulzusok alapján (minőség, kinézet) úgy hogy esetleg magára a termékre nincsen szüksége, és 61% egyszerűen élvezi az írást.

A felmérések résztvevőinek 85%-a használ papírt és tollat tervezéshez és emlékeztetők írására az eddiegkhez hasonló vagy nagyobb mértékben, a fiatalok körében pedig az elmúlt 2-3 évhez képest a papír alapú eszközök használata különös mértékben nőtt.

Talán a a megkérdezettekhez intézett utolsó kérdés volt a legegyértelműbb és egyben döntő jellegű a papír alapú eszközök és termékek jövőjére vonatkozva: az organiser-t használók közül senki nem szándékozik felváltani az általa használt organiser-t más eszközzel, sőt 25%-al többet fogja használni. 

A teljes felmérés elolvasható honlapunkon.

---

Marginalia: Taking notes?Three surveys done in 2012 indicated encouraging results for the future of taking written notes and paper-based life-organisation tools. Although in today's age of electronic tablet PCs and smarphones these modern tools claim an increasingly large area of influence, the surveys support usage of proven and tried methods.

Among the participants of the surveys (why do you buy paper based products):

- 64% used a diary or other personal organiser
- 55% used smartphones
- women preferred more (75%) to use paper based accessories than men (51%)

We might ask, if the versatility of smartphones surpasses the orderliness of organisers, why do people still prefer to use paper based accessories? The answer is complex:

- Paper based accessories provide a large range of uses including: time management (pre-arrangements), phone number listing and making and storing diary-type entries

- Younger people prefer to make notes, draw sketches and outlines as well as jotting down ideas, while the senior generation prefers to write by hand on paper in the interest of saving time

The following is the distribution of paper based users: 36% uses a diary, 16% uses organisers and 59% uses a notepad or notebook. Most of the time it is easier and more convenient to quickly write and preserve ideas on paper than to type them in your smartphone, but apart from this there are other reasons why many people prefer to write instead. 60% of the adult population uses high quality office stationaries for example diaries or calendars, 52% is tempted by the idea on of buying a notepad or notebook to write in, only 43% of them buys on impulse (based on looks and quality) even though they don't specifically need the accessory, and 61% simply enjoys writing.

Among all the survey participants, 85% uses paper and pen for planning and writing notes and reminders at an equal or higher frequency now than in the past, and a higher percent of young people uses pen and paper than previously.

Perhaps the last question asked in the surveys showed the clearest conclusion and was the most decisive concerning the future of paper based products: none of the people who use organisers intended to replace their organisers with another accessory, and in fact said they are 25% more likely to use them more in the future.

You can read about the complete survey results over at our website.

2014. szeptember 19., péntek

Napról-lapra a Blogspoton


Üdvözlünk a Napról-lapra blogon! Eljött az ideje, hogy mi is aktívan részt vegyünk a naptárak, organiserek, Filofaxok és általában a világ irodai életével és a rendszerezett életvitellel kapcsolatos közösségi életben. Blogunk a jövőben számos témában fog hírt adni magáról. Reménykedünk benne, hogy bármi hozott is ide Téged, megtalálod amit keresel.
-
Welcome to the Napról-lapra (Diary-to-Day) blog! The time has come for us to take an active part in the life of calendars, personal organisers, Filofaxes, and in general the business world and those who are believers of an organised life. Our blog will be publishing about multiple subjects. We hope that no matter how you found us you'll find something of interest to you.